Vill lära

Alla kan lära sig Acem Meditation. Tekniken är enkel. En grundkurs består av fem möten i grupper om ca 10 personer. Under kursen blandas teori med deltagarnas erfarenheter av att meditera. Gå gärna på ett föredrag om meditation och forskning innan du börjar. Föredragen har fri entré.

Vill lära

Meditation och vetenskap - nya forskningsrön om meditation

Föredraget hålls i Stockholm av docent Pär Westlund och i Uppsala av professor Margareta Hammarlund-Udenaes. Föredraget kan också beställas till organisationer och arbetsplatser.

Steg 1 - Grundkurs i Acem Meditation, stresshantering och avspänning

Alla kan lära sig Acem Meditation. Det är en enkel teknik, utan mystik. Du får en personlig introduktion och handledning som gör att du får en god start. Diskussionerna i grupp med andra kursdeltagare och ledaren hjälper dig att hantera utmaningarna i början och att bli regelbunden i din meditation.

På kursen lär man sig grunderna och tar speciellt upp Acem Meditation som en metod för stresshantering och avspänning.

Om resultat

Acem Meditation ger dig mer energi. Spänningshuvudvärk, sömnproblem och psykosomatiska besvär motverkas. Din stresstolerans och koncentrationsförmåga ökar. Läs mer om resultat av Acem Meditation här.

FAQ

Här får du svar på de vanligaste frågorna om Acem Meditation.

Informationsföredrag

Drottninggatan 85, Stockholm
Onsdag 17 februari 2016
Medborgarskolan Umeå
Torsdag 03 mars 2016
Odensgatan 16, Uppsala
Onsdag 30 mars 2016

Fri entré!

Översikt

Se alla föredrag och grundkurser

Steg 1 - Grundkurs i Acem Meditation

Drottninggatan 85, Stockholm
Torsdag 25 februari 2016
Kursgården Lundsholm - utanför Arvika i Värmland
Fredag 11 mars 2016
Umeå
Onsdag 16 mars 2016

Översikt

Se alla grundkurser