acem meditation advanced deepening retreat

Advanced International Three-week Deepening Retreat

Kursen startar
Lördag 07 januari 2023, 16:00
Kursen slutar
Lördag 28 januari 2023, 14:00

Videregående fordypelsesretrett går over tre uker og er for Acem-mediterende som ønsker å praktisere døgnmeditasjoner og som allerede har bred erfaring fra én- og toukers fordypelsesretretter.

Videregående fordypelsesretrett byr på meditasjoner på mer enn 24 timers varighet, kombinert med prosessorientert veiledning, walk-and-talk-sesjoner og meditativ yoga. Etter hver døgnmeditasjon er det kveldsseminar som tar for seg den meditative prosessen basert på deltakernes erfaringer. Dette letter kultiveringen av mer subtile nivåer av ledighet og mentalistisk lydgjentagelse.

Retretten stimulerer gradvise, men grunnleggende indre endringsprosesser. Dette har som formål å åpne sinnet for meditativ stillhet. Sammen med resten av programmet, vil døgnmeditasjonene kunne bidra til å løsne det grepet tid og kropp har om oss. Psykologiske investeringer og lave selvbilder får hjelp til å slippe taket. Aspekter av selvet forankres i en mer tidløs del av eksistensen.

Videregående fordypelsesretrett forutsetter tidligere deltagelse på til sammen minst seks ukers vanlige fordypelsesretretter i Acem-meditasjon. Dette tilsvarer 300 timers meditasjon over seks-timers-terskelen. Dersom du ikke oppfyller disse kvalifikasjonene, deltar du i stedet på én- eller toukers fordypelsesretrett.

Kursen startar
Lördag 07 januari 2023, 16:00
Kursen slutar
Lördag 28 januari 2023, 14:00

IMPORTANT PRACTICAL INFORMATION

When ordering using the menu and button above, please remember to register the appropriate price alternative before clicking the button. Full-time students get a discount.
An alternative registration and payment method is described on the practical information page.
Cancellation deadline: December 28.

There will also be guidance groups in Scandinavian, provided the number of participants is sufficient

 

Kurstyp: Videregående fordypelsesretrett i Acem-meditasjon

Kursen arrangeras av Acem International School of Meditation

Kursnummer: V23510

Kursledare

Halvor Eifring

Meditasjonslærer i Acem. Professor i kinesisk ved Universitet i Oslo.


Øyvind Ellingsen

Meditasjonslærer i Acem. Professor i hjerteforskning ved NTNU og overlege ved klinikk for hjertemedisin ved St. Olavs Hospital.


Thor Udenæs

Meditationslärare i Acem. Investeringsdirektör inom global aktieförvaltning.