Fordjupningsretreat i Acem Meditation

Fordjupningsretreat i Acem Meditation

En fördjupningsretreat ger en djupare process och möjlighet till större effekt av din meditation. Långa meditationer på sex timmar och mer i kombination med processorienterade vägledningsgrupper är huvudfokus och lägger grunden för förändringar i meditationsprocessen, i vardagen och i livet i övrigt.

Se Kursgården Lundsholm - utanför Arvika i Värmland

En fördjupningsretreat passar för Acem-mediterande som har erfarenhet av långa meditationer och vill meditera längre än sex timmar. 

Långa meditationer

Fördjupningsretreaten ger dig möjlighet att meditera minst sex timmar per dag. Retreaten fokuserar på hur du kan stärka din meditation. Kursprogrammet tar sikte på att stimulera djupare meditativa processer. 

Vägledningsgrupper

Den långa stillheten följs av processorienterade vägledningsgrupper dagligen. De leds av erfarna vägledare. Syftet är att få ett maximalt utbytet av de långa meditationerna. 

Seminarier

Seminarierna tar upp olika meditativa och existentiella teman och frågor som följer av långmeditationerna. 

Walk & talk

Det finns gott om tid för promenader i de vackra omgivningarna. En del av promenadtiden kombineras med samtal i par om teman och frågor som aktualiserats i din meditation. 

Yoga

Daglig Acem-yoga är uppfriskande och gör det lättare att långmeditera. 

Exempel på ett dagsprogram 

0730 – 0830: Frukost & promenad

0830 – 0915: Yoga

0915 – 1600: Stillhet för meditation

1630 – 1800: Processvägledning

1900 – 2000: Middag

2000 – 2130: Seminarium

2130 – 2230: Walk & talk

Vem kan delta? 

Förutsättningen för deltagande är att du: 

  • mediterar regelbundet 
  • har deltagit i en veckoretreat i Acem Meditation med 20 timmar av långmeditationer över tretimmarsgränsen 
  • deltar under hela retreaten 
  • har betalat årsavgift/medlemskap i Acem

Vad kan jag läsa?

Läs boken God langmeditasjon som ger råd och tips för retreater. Yogaboken kan också vara till hjälp. 

------------------------------------------------

  • Du kan betala via Paypal, postgiro pg 57 69 53-4 eller SWISH - Acem Sverige: 123 379 5242. Ange alltid vad betalningen gäller!
  • OBS! Friskvårdsbidrag (via Epassi) kan användas.
  • Deltagande i retreater förutsätter årsavgift/medlemskap i Acem, vilket kostar 300 kr/år.
 

Kommande Fordjupningsretreat i Acem Meditation

 
juni
Kursgården Lundsholm - utanför Arvika i Värmland
22 juni, 2024
juli
Kursgården Lundsholm - utanför Arvika i Värmland
6 juli, 2024
Halvorsbøle retreat center, vid Oslo
13 juli, 2024
Halvorsbøle retreat center, vid Oslo
13 juli, 2024
Halvorsbøle retreat center, vid Oslo
20 juli, 2024
januari
Halvorsbøle retreat center, vid Oslo
4 januari, 2025