Grundkurs i Acem Meditation - Steg 1

Grundkurs i Acem Meditation - Steg 1

Alla kan lära sig Acem Meditation. Det är en enkel teknik, utan mystik. Du får en personlig introduktion och handledning som gör att du får en god start. Ledda diskussioner i grupp hjälper dig att hantera utmaningarna i början och att bli regelbunden i din meditation.

På grundkursen - Steg 1 - lär du dig

• Meditationstekniken
• Meditationspsykologi
• Att använda meditationen på egen hand

Kursen tar speciellt upp Acem Meditation som en metod för stresshantering och avspänning. Tekniken kan du sedan använda på olika sätt, regelbundet eller efter behov.

Grundkursen består av fem möten, en kväll i veckan; online-grundkursen har sex möten. Undervisningen sker i grupp, utom när du får instruktionen och lär dig meditera - den gången är individuell. Under kursen blandas teori med gruppdeltagarnas egna erfarenheter av meditation.

På en del orter kan du lära dig tekniken fre-lör eller under en helg. På helgretreater och vissa sommarretreater på Lundsholm kan du också lära dig Acem Meditation.

Föredrag som placerar meditationstekniken i ett vetenskapligt sammanhang erbjuds på vissa orter.

OBS! Du kan lösa ett kurspaket för steg 1 + steg 2: Kostnad 2 000 kr (1 400 kr heltidsstuderande).

-----------------------------------------------------------------------------

Om du skulle få problem med att anmäla dig, eller med att betala över PayPal, kan du gärna mejla din anmälan till acem.stockholm@acem.se, eller acem.uppsala@acem.se. Du kan förstås betala kursavgiften till Acem pg 57 69 53-4, eller kontant vid kursstart.

Du kan också betala med SWISH - Acem Sverige: 123 379 5242. Ange alltid vad betalningen gäller!

OBS! Mejl från Acem till gmail- eller hotmail-adresser hamnar ofta i spam, så titta gärna där om du saknar svarsmejl på din anmälan eller kursinformation.

 

Kommande Grundkurs i Acem Meditation - Steg 1

 
juli
Kursgården Lundsholm - utanför Arvika i Värmland
2 juli, 2022
Halvorsbøle retreat center, vid Oslo
16 juli, 2022
Kursgården Lundsholm - utanför Arvika i Värmland
30 juli, 2022
september
Odensgatan 16, Uppsala
15 september, 2022
Drottninggatan 85, Stockholm
20 september, 2022
På nätet
21 september, 2022
oktober
Odensgatan 16, Uppsala
10 oktober, 2022
Kursgården Lundsholm - utanför Arvika i Värmland
14 oktober, 2022
Drottninggatan 85, Stockholm
27 oktober, 2022
november
Odensgatan 16, Uppsala
9 november, 2022
På nätet
10 november, 2022
december
Drottninggatan 85, Stockholm
9 december, 2022
mars
Kursgården Lundsholm - utanför Arvika i Värmland
17 mars, 2023