Kommunikationskurs

Kommunikationskurs

På Acems kommunikationskurs tar du tag i livet, rör dig bakom fasaderna och lär dig se nya dimensioner i samspelet mellan människor. Du stärker din förmåga till empati, din självinsikt och din emotionella intelligens.

ÄR DET DIN FÖRSTA KOMMUNIKATIONSKURS? I så fall får du 2 000 kronor i rabatt på kursavgiften!

Här kan du höra om tidigare deltagares erfarenheter

  1. Experiences with training in interpersonal cummunicaton. Thomas, Germany. (youtube.com)
  2. Experiences with training in interpersonal cummunicaton, Amrei, Germany. (youtube.com)
  3. Experiences with training in interpersonal cummunicaton (UK participant) (youtube.com)
  4. Experiences with training in interpersonal cummunicaton. Alexia Delcourt, Spain. (youtube.com)

 

Våra roller som arbetstagare, ledare, partner eller föräldrar förutsätter en förmåga att förstå kommunikationen bakom orden, att se våra reaktionsmönster och hur vi uppfattas av andra. En kommunikationskurs ger bra träning i och erfarenhet av detta och är till nytta i barnuppfostran, i nära relationer, i kontakten med medarbetare/medarbetarsamtal, i konfliktlösning och ledarskap.

Läs också: Deltakere om utbyttet av Acems kommunikasjonskurs

Aktiviteter
Kommunikationsgruppen möts två gånger per dag, sammanlagt 4,5 timmar. I programmet ingår också gemensamma uppgifter av praktisk art och självevalueringar där deltagarna tydliggör sina reaktioner och sin utveckling under kursen, bl.a. genom enkäter och feedback till varandra. Grupperna arbetar med evaluering och konflikthantering utan ledare närvarande, ser på sin livshistoria, sina livsteman och relationer. Det fasta programmet utgör 7-8 timmar av kursdagen.

Kommunikationsgruppen har 6-9 deltagare och 1-2 ledare. Atmosfären är trygg och reflekterande, och ger en fin bearbetning. Man delar tankar och känslor kring sin tillvaro och sina sociala relationer, och arbetar med att förstå sig själv och sitt sätt att delta i gruppen. Uppmärksamheten växlar mellan det som utspelas i gruppen och det som väcks av egna minnen från tidigare faser i livet, till nutid i familjeliv och arbete.

Bakgrund
Kommunikationskursen bygger på kompetens som utvecklats i Acem under mer än 40 års tid, i en miljö med läkare och psykologer med intresse för meditation och självinsikt. Den första kommunikationsgruppen hölls 1970. Sedan början av 1980-talet har Acem arrangerat en kommunikationskurs varje år.

Program dag 1

Från 15.00      Incheckning
17.00 – 18.00 Middag
18.00 – 18.30 Kursöppning
18.45 – 19.30 Förberedande möte i varje grupp
19.30 – 21.30 Kommunikationsgrupper
21.30 – 22.30 Dagbok, dagsrapport och
22.30 – 23.00 Förberedelser för ostyrda grupper

Program dag 2

08.15 – 09.00 Frukost
09.30 – 12.00 Kommunikationsgrupper
12.15 – 13.00 Lunch
13.15 – 16.15 Gemensamma uppgifter, promenad, självevaluering
16.15 – 17.45 Kommunikationsgrupper
18.00 – 18.30 Möjlighet för gemensam meditation
18.30 – 19.30 Middag
19.30 – 21.15 Grupper utan ledare
21.30 - 23.00 Social samvaro, dagbok och dagsrapport
23.00 - Ro

Deltagarna bor på Halvorsböle (utanför Oslo), där kursen äger rum, deltar i alla gruppmöten och genomför alla uppgifter. Olika delar av programmet utgör en kurshelhet. Alkohol förekommer inte och är inte heller önskvärt under kurstiden.

Man avråds från att ha externa åtaganden eller förpliktelser under kursen, eftersom det stör den egna processen. Det finns inte några speciella förkrav för deltagande utom att man önskar arbeta med sina handlingsmönster och sitt samspel med andra.

Arbetsform
Grupper om 6-9 deltagare med 1-2 ledare. Två gruppmöten per dag om sammanlagt 4,5 timmar, med ledare. Grupp utan ledare om konflikthantering m.m. Dessutom gemensamma uppgifter, självevalueringar och feedback 2-3,5 timmar per dag; sammanlagt 7-8 timmar per dag.

Kursbevis

Kursen arrangeras av Acem International School of Meditation

 

Kommande Kommunikationskurs

 
maj
Halvorsbøle retreat center, vid Oslo
24 maj, 2025