AcemProduct

Stillhetens psykologi

Redaktör Are Holen

Stillhetens psykologi placerar meditation i en psykologisk, kulturell, historisk och vetenskaplig kontext. Boken ger oss en introduktion till Acems teori och meditationsutövande. Den redogör för tekniken och dess effekter på hälsa och personlighet.

Boken kan beställas från Bokus.com alternativt acem.stockholm@acem.se eller köpas på plats i Acems centra.

Abonnement på Dyade

Ett års abonnemang på tidsskriften Dyade.

The Power of the Wandering Mind – Nondirective Meditation in Science and Philosophy

I femton kapitel delar experter inom neurovetenskap, medicin, psykologi, filosofi och humaniora perspektiv på hur en icke-styrande meditationsmetod interagerar med hjärna och kropp, sinne och kultur. 

Avspänning - Kroppsmeditation - CD

Acem har utvecklat en form av kroppsmeditation, med instruktioner på CD om hur du använder tekniken för stresshantering och avspänning. Kroppsmeditation ersätter inte Acem Meditation, men kan användas som ett komplement eller som en introduktion till Acem Meditation.

Practical Guide to Acem Retreats - finns också på norska

The practice of long meditations at Acem retreats.

Fighting Stress: Reviews of Meditation Research

Boken är på engelska: A must read for everyone who wants an update on what science knows about meditation today.

God langmeditasjon - på norska

Råd och tips för retreater i Acem Meditation

Boken (på norska) är en grundbok för den som ska delta i retreater med långa meditationer. Långmeditationer ger insikt i hur vi mediterar och stöd till regelbunden meditation i vardagen.

Inner Strength: The Free Mental Attitude in Acem Meditation (Book)

Best introduction to long-term processes of Acem Meditation.

Yogaboken

Yogaboken ger en enkel och grundlig introduktion till yoga, med stark betoning på det meditativa. Som nybörjare, eller erfaren yogautövare, hittar du förslag på olika yogaprogram och beskrivningar på många olika typer av övningar. Bakgrunden till boken är Norsk Yogaskoles undervisning i yoga i mer än fyrtio år.

Boken är på norska, men finns även på engelska.

Meditative Yoga - Yogaboken finns på engelska och på norska

- integrating body, breath and mind

Meditative Yoga brings restful peace to both body and mind, and renewed energy in everyday life. Start tired and end refreshed as body, breath and mind are united in slow, effortless movement. This book teaches a simple, classical meditative yoga – different from many modern, more dynamic and forceful versions of yoga practiced today.