Temakurser om ledighet, koncentration och meditationsprocessen

Rekommenderas efter steg 2 och 3. Fem möten.

Temakurs - Ledighet

Ledighet, den viktigaste principen i Acem Meditation, är viktig också som ett sätt att hantera vardagen. I livets alla skeden, i arbete, barnuppfostran, nära relationer och utåtriktade engagemang är det viktigt att vara öppen och närvarande i det som sker. Att arbeta med förmågan till ledighet i sin meditation bidrar till ledighet i vardagen.

Temakurs - Koncentration

Koncentrationsbegreppet är viktigt för meditationsförståelsen. Olika typer av koncentration – spontanabsorption, medveten och omedveten koncentration diskuteras, liksom vad som är rätt och fel i meditationen, samt koncentration till vardags – resurs eller begränsning?

Temakurs - Meditationsprocessen 

Har meditationen med min vardag och mitt liv att göra? Vi tar utgångspunkt i den konkreta meditationshandlingen och erfarenheten av meditation och ser på vår meditationshistoria, mötet med spontanaktiviteterna, ledighetsbegreppet och vad det innebär att vara mer sig själv. Hur begränsar vi vårt handlande och vår utveckling?

Kursen vänder sig till dig som mediterat lite längre. 

Retreater

Kursgården Lundsholm - utanför Arvika i Värmland
Torsdag 15 oktober 2020 15:00
Kursgården Lundsholm - utanför Arvika i Värmland
Fredag 16 oktober 2020 17:00
På nätet
Torsdag 12 november 2020 17:00

Se alla retreater

Långmeditationer

Drottninggatan 85, Stockholm
Lördag 26 september 2020 10:00
På nätet
Lördag 03 oktober 2020 10:00
Odensgatan 16, Uppsala
Lördag 17 oktober 2020 10:00

Översikt

Se alla långmeditationer

Fortsättningskurser

På nätet
Onsdag 30 september 2020 18:30
Drottninggatan 85, Stockholm
Måndag 09 november 2020 18:00
Odensgatan 16, Uppsala
Måndag 09 november 2020 18:30

Översikt

Se alla fortsättningskurser

Vägledningsgrupp

Det finns inga planerade evenemang av den här typen