Temakurser om ledighet, koncentration och meditationsprocessen

Rekommenderas efter steg 2 och 3. Fem möten.

Temakurs - Ledighet

Ledighet, den viktigaste principen i Acem Meditation, är viktig också som ett sätt att hantera vardagen. I livets alla skeden, i arbete, barnuppfostran, nära relationer och utåtriktade engagemang är det viktigt att vara öppen och närvarande i det som sker. Att arbeta med förmågan till ledighet i sin meditation bidrar till ledighet i vardagen.

Temakurs - Koncentration

Koncentrationsbegreppet är viktigt för meditationsförståelsen. Olika typer av koncentration – spontanabsorption, medveten och omedveten koncentration diskuteras, liksom vad som är rätt och fel i meditationen, samt koncentration till vardags – resurs eller begränsning?

Temakurs - Meditationsprocessen 

Har meditationen med min vardag och mitt liv att göra? Vi tar utgångspunkt i den konkreta meditationshandlingen och erfarenheten av meditation och ser på vår meditationshistoria, mötet med spontanaktiviteterna, ledighetsbegreppet och vad det innebär att vara mer sig själv. Hur begränsar vi vårt handlande och vår utveckling?

Kursen vänder sig till dig som mediterat lite längre. 

Retreater

Halvorsbøle retreat center, vid Oslo
Lördag 19 juni 2021 16:00
Kursgården Lundsholm - utanför Arvika i Värmland
Lördag 03 juli 2021 15:00
Kursgården Lundsholm - utanför Arvika i Värmland
Lördag 10 juli 2021 16:00

Se alla retreater

Långmeditationer

På nätet
Lördag 28 augusti 2021 10:00
Drottninggatan 85, Stockholm
Lördag 04 september 2021 10:00
Odensgatan 16, Uppsala
Lördag 04 september 2021 10:00

Översikt

Se alla långmeditationer

Fortsättningskurser

På nätet
Måndag 27 september 2021 18:30
Drottninggatan 85, Stockholm
Tisdag 19 oktober 2021 18:30
På nätet
Onsdag 20 oktober 2021 18:30

Översikt

Se alla fortsättningskurser

Vägledningsgrupp

Drottninggatan 85, Stockholm
Tisdag 31 augusti 2021 18:30
Odensgatan 16, Uppsala
Tisdag 31 augusti 2021 18:30
På nätet
Måndag 06 september 2021 18:30
Drottninggatan 85, Stockholm
Torsdag 09 september 2021 18:00
Odensgatan 16, Uppsala
Torsdag 09 september 2021 18:30
Drottninggatan 85, Stockholm
Lördag 11 september 2021 10:00