Forskning på meditation

Modern meditation

Forskning bekräftar att tekniker som baseras på metodljud och en ledig mental hållning, som Acem Meditation, ger bättre resultat på stressbesvär och blodtryck än avspänningstekniker som bygger på koncentration. Meditationstekniker som utförs med en ledig och accepterande mental hållning ökar sinnets förmåga att bearbeta psykisk belastning och stress.

Non-religious

 • Developed by medical doctors and psychologists
 • No mysticism - neutral technique
 • Taught by non-profit organization
 • Guidance by experienced instructors

Beyond mindfulness

 • Relaxed wakefulness
 • Receptivity and productivity
 • The benefits of mind wandering

Scientific research - overview

 • Evidence-based meditation
 • Deeper relaxation

Neuroscience of meditation

 • Benefits brain functioning
 • Stimulates cognitive and emotional processing

Brain relaxes better with non-directive meditation

 • Non-directive meditation activates brain's resting network
 • Stimulates processing of memories and emotions
 • Free mental attitude more effective than concentration

Se även den norska hemsidan

Acem Yoga

Meditativ yoga för kropp och psyke.