FAQ - Frågor & svar

1. Hur gör jag?

Sitt bekvämt, slut ögonen och upprepa ett metodljud lätt och oansträngt i tanken. Tankar, bilder och stämningar får komma och gå utan att du styr dem. Din uppgift är att möta allt med att lätt och ledigt upprepa metodljudet. 

2. Vad är Acem Meditation?

Acem Meditation är en ledighetsteknik med syftet att släppa fram sinnets spontanitet, att släppa på kontrollen. Meditationen är processorienterad, inte målinriktad. Det viktiga är inte vad du upplever utan vad du gör. Att styra mot bestämda mål eller självkontroll hämmar processen.

3. Vem kan lära sig?

Alla kan lära sig Acem Meditation. Det är en enkel metod. Men precis som med motion behöver du avsätta tid för att meditera för att få de resultat som metoden kan ge.

4. Vilka resultat kan jag få?

När man mediterar slappnar man av ordentligt, både kroppsligt och mentalt. Effekten får man varje gång man mediterar. Man kan använda meditationen sporadiskt, om man vill det. Men mediterar man regelbundet över tid får man effekter som mer energi, mindre symptom på stress, ökad koncentrationsförmåga och bättre sömn. De som mediterat i flera år upplever också att de utvecklas – både i förhållande till sin självbild och i förhållande till sin omgivning. Man ser mer av sina tanke- och handlingsmönster och kan korrigera sig på ett sätt som gör att livet blir mer tillfredsställande i förhållande till jobb, familj, vänner, fritidsaktiviteter och livsperspektiv.

När man mediterar tar man 30 minuter ledigt från vardagen. I stället för att använda tiden på andra aktiviteter väljer man att använda den på att lägga dagens intryck bakom sig, varva ner och återhämta sig, och återkoppla till sig själv igen. På så sätt får man mer energi till att vara tillsammans med andra, till att engagera sig i aktiviteter med och för andra människor.

5. Är Acem Meditation något för mig?

När du mediterar varvar du ner, både fysisk och mentalt. Musklerna slappnar av, pulsen och andningen går långsammare och sinnet får bearbeta sina intryck. Regelbunden meditation kan ge större insikt i egna tanke- och handlingsmönster. Om du till exempel har problem att säga ”nej” och sätta gränser ser du dessa mönster tydligare och har en ökad möjlighet att göra något åt det. Acem Meditation kan på så sätt både förebygga och bearbeta stress. Läs gärna mer om forskning på meditation

6. Vad är ett metodljud?

Metodljudet är verktyget i Acem Meditation och fungerar som en neutral samlingspunkt i medvetandet. Metodljudet ska vara neutralt och utan associationer, det har därför inte någon språklig innebörd. Metodljudet får du när du lär dig meditera.

7. Hur kan jag lära mig Acem Meditation?

En grundkurs går vanligtvis över fem veckor. Man träffas i grupp en kväll i veckan, men kan också lära sig över en helg på en retreat. Se kalendariet. Grundkurser i Acem Meditation

8. Vad är skillnaden mellan yoga och meditation?

Yoga är långsamma fysiska övningar som bearbetar kroppsliga spänningar och ger stabilitet och styrka. Yoga bidrar till djup, kroppslig avspänning och en mental ro. Meditationen ger en kroppslig och mental avspänning men har – om man mediterar regelbundet – en potential för personlig utveckling och växt. Om du både yogar och mediterar kan de förstärka varandra. Därför ingår yoga ofta som en del i programmet på Acems helg- och veckoretreater.