Effekter

Meditera med Acem och du får mer energi. Spänningshuvudvärk, sömnproblem och psykosomatiska besvär motverkas, och din stresstolerans och koncentrationsförmåga ökar.

Avspänning och mer energi

Meditation med Acem ger avspänning och mer energi i din vardag. När du kommer hem från studier eller arbete är du ofta full av tankar och intryck som upptar din uppmärksamheten. Dessa "dagsrester" har sinnet behov för att bearbeta.

Vi känner alla igen hur vissa tankar behöver tänkas om och om igen innan de släpper din uppmärksamhet. Meditation underlättar denna naturliga bearbetning. Man kan säga att meditationen fungerar som en slags psykologisk matsmältning av de många intryck och tankar som livet skapar.

Den avspänning du får av att meditera gör att du känner dig utvilad efter meditationen. Det är en effekt som märks redan från början.

Bättre koncentrationsförmåga

Efter någon tids regelbunden meditation konstaterar många att de koncentrerar sig bättre, på till exempel studier eller arbetsuppgifter. Tankarna tar inte i lika stor utsträckning din uppmärksamhet.

Bättre sömn

Många med sömnproblem tycker sig vara hjälpta av att meditera. Du somnar snabbare och sover är också lugnare.

Ökad stresstolerans - bättre hälsa

Vår vardag ar ofta ansträngande och krävande. Meditationen är ett dagligt "vitamintillskott" som tar hand om vardagens uppsamlade stress. Vi kan i större grad slappna av i olika sammanhang, vilket har stor betydelse för att vi mår bra. Meditationen kan också ha betydelse för ditt allmänna hälsotillstånd eftersom stress bidrar till eller förvärrar olika typer av åkommor: huvudvärk, magsår, hjärt- och kärlsjukdomar, muskelinflammationer osv.

Utveckling - ökad självkännedom

En annan typ av resultat som uppnås efter längre tids regelbunden meditation är av mer kvalitativ karaktär. Det kan handla om en mer positiv syn på sig själv och på omgivningen. Att förhålla sig öppet och accepterande till sina tankar under meditationen bidrar till att man får ökad tillgång till sina resurser och sin kreativitet.

Man får också större kontakt med de delar av en själv som man annars kanske inte tar sig tid att lyssna till och får därmed möjlighet att frigöra sidor av en själv som annars är mindre tillgängliga för bearbetning. Kort sagt, man upptäcker nya sidor hos sig själv och kan förändra det som begränsar.

Yogaboken

Yogaboken ger en enkel och grundlig introduktion till yoga, med stark betoning på det meditativa. Som nybörjare, eller erfaren yogautövare, hittar du förslag på olika yogaprogram och beskrivningar på många olika typer av övningar. Bakgrunden till boken är Norsk Yogaskoles undervisning i yoga i mer än fyrtio år.

Boken är på norska, men finns även på engelska.