Om Acem

Meditationsteknik med psykologisk förståelse

Acem [uttalas akem] är en ideell meditationsorganisation. Ända sedan starten år 1966 har läkare och psykologer på ideell basis engagerat sig i att utveckla meditationstekniken. 

Ingen tjänar pengar på att undervisa i tekniken eller på att utveckla metoden.

Syfte 

Acem försöker skapa neutrala arenor där du kan reflektera över egna handlingsmönster i relation till andra - i studier, arbete, familj och nära relationer. Meditationsprocessen och livet ses i ett sammanhang. 

Huvudsyftet är att bidra till mänsklig utveckling genom meditation, yoga och gruppsykologiska processer. Alla som undervisar i Acem är certifierade instruktörer med en gedigen utbildning inom organisationen.  

Metod som är erfarenhetsbaserad

Meditation med Acem vilar på erfarenhetsbaserad kunskap, inte på filosofi, tro eller ideal. Meditationstekniken har prövats och testats över lång tid, och erfarenheterna har systematiserats och analyserats i ljuset av modern psykologi, medicin och hjärnforskning. Vi utlovar inte större effekt av meditationen än det som kan dokumenteras genom forskning och erfarenhet.

Ideell organisation

Den ideella utgångspunkten i organisationen är en garant för neutraliteten i tekniken. Ingen engagerar sig i Acem för egen vinning. Meditationen har effekt och det i sig motiverar till att bidra ideellt. Genom att undervisa i meditation på ideell basis ser man mer av potentialen i metoden, som är ganska unik.  

En internationell organisation

Acem startade i Norge 1966 som en studentorganisation på universitetet i Oslo. I dag finns Acem i Danmark, Sverige, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Litauen, Spanien, USA, Indien, Taiwan, Schweiz och Singapore. Metoden och den ideella utgångspunkten är densamma överallt.

Medlemskap

Om du gått en kurs i Meditation med Acem kan du bli medlem och stödja den ideella verksamheten. Medlemskapet kostar 250 kronor per år och betalas till pg 57 69 53-4 eller via SWISH - Acem Sverige: 123 379 5242. Ange namn och vad betalningen gäller.

Som medlem får du två medlemstidningar, information via digitalt nyhetsbrev, och rabatt på kurser och retreater som förutsätter medlemskap.