Om Acem Meditation

Acem Meditation är en enkel metod som har både omedelbara och långsiktiga effekter.

Hur gör du?

Acem Meditation är en enkel, mental handling. Du sitter bekvämt i en stol, sluter ögonen och upprepar ett metodljud lätt och oansträngt i tankarna. Metodljudet kan beskrivas som ett kort ord av vokaler och konsonanter utan språklig betydelse. Du lär dig använda metodljudet på en grundkurs i Acem Meditation.

Att meditera med ett metodljud utan betydelse får din kropp och ditt sinne att slappna av. Stress och oro bearbetas. Tankar får komma och gå som de vill. Du upprepar bara metodljudet lätt och oansträngt.

Efter meditationen är det vanligt att uppleva bättre koncentration, ökad närvaro, mer energi och bättre sömn. Mediterar du regelbundet blir effekten större.

Lär känna dig själv bättre

Acem Meditation ger också en möjlighet att lära känna dig själv bättre. Inre hinder och möjligheter blir tydligare och en slags inre frihet tar form. Det handlar inte om att intellektuellt förstå, tro eller att uppnå vissa sinnestillstånd. Det kan snarare beskrivas som en känslomässig och empatisk insikt som möjliggör en psykologisk och existentiell utveckling.

Individuell instruktion

Acem Meditation undervisas av kvalificerade handledare, antingen i en-till-en-instruktion eller i mindre grupper (8-10 personer). Handledaren ser till att du får grepp om principerna och svar på eventuella frågor som du har.

Begrepp från Acems meditationspsykologi hjälper dig att förstå meditationen, och på längre sikt också mer av dig själv. Du får konkreta tips om hur du kan använda meditationen i din vardag och under perioder av stress eller sömnlöshet.

Resultat

Acem Meditation ger dig mer energi. Spänningshuvudvärk, sömnproblem och psykosomatiska besvär motverkas, och din stresstolerans och koncentrationsförmåga ökar.

Yogaboken

Yogaboken ger en lättförståelig och grundlig introduktion till yoga, med stark betoning på det meditativa. Som nybörjare, eller erfaren yogautövare, hittar du förslag på olika yogaprogram och beskrivningar på många olika slags övningar. Bakgrunden till boken är Norsk Yogaskoles undervisning i yoga i mer än fyrtio år.

Observera att boken är på norska; den finns även på engelska.