Om Acem Meditation

Acem Meditation är en enkel metod. Effekten är både omedelbar och långsiktig.

Acem Meditation är en enkel, mental handling. Du sitter bekvämt i en stol, sluter ögonen och upprepar ett metodljud lätt och oansträngt i tankarna. Metodljudet kan beskrivas som ett kort ord av vokaler och konsonanter men utan språklig betydelse. Du lär dig ljudet på en grundkurs i Acem Meditation.

Att meditera med ett ljud utan betydelse får din kropp och ditt sinne att slappna av. Stress och orostankar bearbetas. Tankar får komma och gå som de vill. Du upprepar bara metodljudet.

Efter meditationen är det vanligt att uppleva bättre koncentration, ökad närvaro, mer energi och bättre sömn. Mediterar du regelbundet blir effekten starkare.

Mer än avspänning

Acem Meditation är också en möjlighet att lära känna dig själv bättre. Inre hinder och möjligheter blir tydligare, en slags inre frihet tar form. Det handlar inte om att intellektuellt förstå, tro eller att uppnå vissa sinnestillstånd. Det kan snarare beskrivas som en känslomässig och empatisk insikt som möjliggör en psykologisk och existentiell utveckling.

Individuell instruktion

Acem Meditation undervisas av kvalificerade handledare, antingen i en-till-en-instruktion eller i mindre grupper. Handledaren ser till att du får ett bra grepp om principerna och svar på de eventuella frågor som du har.

Du lär dig också enkla begrepp från Acems meditationspsykologi som hjälper dig att förstå meditationen och på längre sikt även mer av dig själv. Och du får konkreta tips om hur du kan använda meditationen i din vardag och under perioder av stress eller sömnlöshet.

Yogaboken

 Yogaboken gir en lettfattet og grundig innføring i kroppsyoga med sterk forankring i det meditative. Nybegynnere, litt trenede eller erfarne utøvere av yoga vil finne forslag til yogaprogram og utfyllende beskrivelse av et vidt antall øvelser. Bakgrunnen for boken er Norsk Yogaskoles undervisningsarbeid over mer enn førti år.