Fordjupningsretreat i Acem Meditation

Fördjupningsretreat på Lundsholm

Kursen startar
Lördag 29 januari 2022, 16:00
Kursen slutar
Lördag 05 februari 2022, 13:30

För restriktioner på Lundsholm under Corona, se Kursgården Lundsholm - utanför Arvika i Värmland

Om du vill avboka pga. covid-19 refunderas avgiften som du betalat.

En fördjupningsretreat ger en djupare process och möjlighet till större effekt av din meditation. Långa meditationer på sex timmar och mer i kombination med processorienterade vägledningsgrupper är huvudfokus och lägger grunden för förändringar i meditationsprocessen, i vardagen och i livet i övrigt.

En fördjupningsretreat passar för Acem-mediterande som har erfarenhet av långa meditationer och vill meditera längre än sex timmar. 

Långa meditationer

Fördjupningsretreaten ger dig möjlighet att meditera minst sex timmar per dag. Retreaten fokuserar på hur du kan stärka din meditation. Kursprogrammet tar sikte på att stimulera djupare meditativa processer. 

Vägledningsgrupper

Den långa stillheten följs av processorienterade vägledningsgrupper dagligen. De leds av erfarna vägledare. Syftet är att få ett maximalt utbytet av de långa meditationerna. 

Seminarier

Seminarierna tar upp olika meditativa och existentiella teman och frågor som följer av långmeditationerna. 

Walk & talk

Det finns gott om tid för promenader i de vackra omgivningarna. En del av promenadtiden kombineras med samtal i par om teman och frågor som aktualiserats i din meditation. 

Yoga

Daglig Acem-yoga är uppfriskande och gör det lättare att långmeditera. 

Exempel på ett dagsprogram 

0730 - 0830: Frukost & promenad
0830 - 1600: Stillhet for meditation
1600 - 1630: Yoga
1630 - 1700: Paus
1700 - 1900: Processvägledning 
1900 - 2000: Middag
2000 - 2130: Seminarium

Vem kan delta?

Förutsättningen för deltagande är att du: 

  • mediterar regelbundet 
  • har deltagit i en veckoretreat i Acem Meditation med 20 timmar av långmeditationer över tretimmarsgränsen 
  • är inställd på att delta under hela retreaten 

Vad kan jag läsa?

Läs boken God langmeditasjon som ger råd och tips för retreater. Yogaboken kan också vara till hjälp. 

Kursen startar
Lördag 29 januari 2022, 16:00
Kursen slutar
Lördag 05 februari 2022, 13:30

Om du skulle få problem med att anmäla dig, eller att betala över PayPal, kan du gärna mejla din anmälan till acem.stockholm@acem.se.

Du kan betala med SWISH - Acem Sverige: 123 379 5242, eller till Acems pg 57 69 53-4. Ange vad betalningen gäller!

OBS! Mejl från Acem till gmail- eller hotmail-adresser kan hamna i spam, så titta gärna där om du saknar svarsmejl på din anmälan eller kursinformation.

 

Kurstyp: Fordjupningsretreat i Acem Meditation

Kursen arrangeras av Acem Sverige

Kursledare

Margareta Hammarlund-Udenaes

Meditationslärare i Acem. Apotekare och professor i farmakokinetik.


Sigrun Hobbel

Meditasjonslærer i Acem. Lektor.