Fordjupningsretreat i Acem Meditation

International One Week Deepening Retreat January 7 to January 14, 2023

Kursen startar
Lördag 07 januari 2023, 18:00
Kursen slutar
Lördag 14 januari 2023, 14:00

En fördjupningsretreat ger en djupare process och möjlighet till större effekt av din meditation. Långa meditationer på sex timmar och mer i kombination med processorienterade vägledningsgrupper är huvudfokus och lägger grunden för förändringar i meditationsprocessen, i vardagen och i livet i övrigt.

Se Kursgården Lundsholm - utanför Arvika i Värmland

En fördjupningsretreat passar för Acem-mediterande som har erfarenhet av långa meditationer och vill meditera längre än sex timmar. 

Långa meditationer

Fördjupningsretreaten ger dig möjlighet att meditera minst sex timmar per dag. Retreaten fokuserar på hur du kan stärka din meditation. Kursprogrammet tar sikte på att stimulera djupare meditativa processer. 

Vägledningsgrupper

Den långa stillheten följs av processorienterade vägledningsgrupper dagligen. De leds av erfarna vägledare. Syftet är att få ett maximalt utbytet av de långa meditationerna. 

Seminarier

Seminarierna tar upp olika meditativa och existentiella teman och frågor som följer av långmeditationerna. 

Walk & talk

Det finns gott om tid för promenader i de vackra omgivningarna. En del av promenadtiden kombineras med samtal i par om teman och frågor som aktualiserats i din meditation. 

Yoga

Daglig Acem-yoga är uppfriskande och gör det lättare att långmeditera. 

Exempel på ett dagsprogram 

0730 - 0830: Frukost & promenad
0830 - 1600: Stillhet for meditation
1600 - 1630: Yoga
1630 - 1700: Paus
1700 - 1900: Processvägledning 
1900 - 2000: Middag
2000 - 2130: Seminarium

Vem kan delta?

Förutsättningen för deltagande är att du: 

  • mediterar regelbundet 
  • har deltagit i en veckoretreat i Acem Meditation med 20 timmar av långmeditationer över tretimmarsgränsen 
  • är inställd på att delta under hela retreaten 

Vad kan jag läsa?

Läs boken God langmeditasjon som ger råd och tips för retreater. Yogaboken kan också vara till hjälp. 

Kursen startar
Lördag 07 januari 2023, 18:00
Kursen slutar
Lördag 14 januari 2023, 14:00

IMPORTANT PRACTICAL INFORMATION

When ordering using the online registration link above, please remember to choose the appropriate price alternative before clicking the button.

Student discount is only available to full-time students aged 35 years or less.

An alternative registration and payment method is described on the practical information page.

Cancellation deadline: January 1.

Check-in from 3 pm.

 

Kurstyp: Fordjupningsretreat i Acem Meditation

Kursen arrangeras av Acem International School of Meditation

Kursnummer: V23500

Kursledare

Turid Berg-Nielsen

Meditasjonslærer i Acem. Professor i klinisk psykologi ved NTNU. Leder av Acem Tyskland.


Christopher Grøndahl

Meditasjonslærer i Acem. Forfatter og dramatiker. Redaktør i Dyade.