Steg 4 - Temakurser

Steg 4 - Temakurser

Rekommenderas efter steg 2 och 3.

Temakurserna i steg 4 diskuterar viktiga begrepp i meditationspyskologin: koncentration, ledighet och uppmärksamhet. Kurserna fördjupar sig i ett tema åt gången. Man kan alltså gå tre olika temakurser. Gruppen möts fyra gånger. CD och kursmaterial ingår.

Temakurs koncentration, 4 möten
Koncentrationsbegreppet är viktigt för meditationsförståelsen. Olika typer av koncentration – spontankoncentration, medveten och omedveten koncentration – diskuteras, liksom koncentration till vardags – en resurs eller begränsning?

Temakurs ledighet, 4 möten
Ledighet, den överordnade principen i Acem Meditation, är viktigt också i vardagen. I livets alla skeden – i arbetslivet, i barnuppfostran och i nära relationer – är det viktigt att kunna vara öppen och närvarande i det som sker. Att utveckla förmågan till ledighet i sin meditation bidrar till ledighet även i vardagen.

Temakurs personlig utveckling, 4 möten
Har meditationen med min vardag och mitt liv att göra? Vi tar utgångspunkt i den konkreta meditationshandlingen och erfarenheten av meditation och ser på spänningsstrukturer som avspeglar våra liv. Hur begränsar de vårt handlande och vår utveckling? Vi tar också upp olika koncentrationstendenser som begränsar vår förmåga till ledighet och pratar om är- och har-spänningar och metatankar.

En temakurs förutsätter medlemskap i Acem, vilket kostar 250 kr/år (pg 57 69 53-4).

-----------------------------------------------------------------------------

Om du skulle få problem med att anmäla dig, eller med att betala över PayPal, kan du gärna mejla din anmälan till acem.stockholm@acem.se, eller acem.uppsala@acem.se. Du kan förstås betala kursavgiften till Acem pg 57 69 53-4, eller kontant vid kursstart.

Du kan också betala med SWISH - Acem Sverige: 123 379 5242. Ange alltid ditt namn och vad betalningen gäller!

OBS! Mejl från Acem till gmail- eller hotmail-adresser hamnar ofta i spam, så titta gärna där om du saknar svarsmejl på din anmälan eller kursinformation.

 

Kommande Steg 4 - Temakurser