Forskning

Acem är sedan länge engagerat i meditationsforskning och vi utlovar inte större effekt av meditationen än vad som kan dokumenteras genom forskning och erfarenhet. Forskning på meditation sker på många områden: inom hjärnforskning, hjärta, inom psykologi, kulturstudier och filosofi. En rad positiva effekter för kroppslig och psykisk hälsa har dokumenterats.

Acem Meditation och liknande tekniker klassificeras som nondirective meditation - eller ledighetsmeditation. Ledighet syftar till att alla slags spontana tankar (vår spontanaktivitet) får komma och gå under meditationen. Målet är inte att tömma sinnet på tankar utan att låta det få vandra fritt och oansträngt. Tankeströmmen är en viktig resurs för både bearbetning av stress och dagliga "rester", och för idéer och kreativitet. Just den spontana tankevandringen (the wandering mind) är intressant för hjärnforskningen. 

Vad är Acem Meditation?

Om forskning på meditation

Ny forskning bekräftar att tekniker som baseras på metodljud och en ledig mental hållning, liksom Acem Meditation, ger bättre resultat på stressbesvär och blodtryck än avspänningstekniker som bygger på koncentration. Meditationstekniker som utförs med en ledig och accepterande mental hållning ökar sinnets förmåga att bearbeta psykisk belastning och stress.

Här kan du läsa senaste nytt om forskning på Acem Meditation.